PROGRAMUL NAȚIONAL de acțiuni consacrate sărbătoririi a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova „Moldova-30”

06.08.2021

(Aprobat prin Hotărârea de Guvern Nr.102 din 16 iunie 2021)

Nr. d/o Denumirea acțiunii Responsabil de realizare Termenul de realizare (2021)
1. „Săptămâna Științei” dedicată celei de-a 30-a aniversări de la proclamarea independenței Republicii Moldova, 60 de ani de la fondarea Academia de Științe a Moldovei și 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic Academia de Științe a Moldovei iunie
2. Ziua Națională a Portului Popular Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (și MDOC); Autoritățile administrației publice locale; IP Compania „TeleradioMoldova” 27 iunie
3. Elaborarea logoului și sloganului „Moldova30” pe baza proiecțiilor brandului de țară „Pomul vieții Agenția de Investiții din Moldova iulie
4. Promovarea patrimoniului și imaginii Republicii Moldova peste hotare Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Agenția de Investiții din Moldova iulie – decembrie
5. Campania de promovare a patrimoniului și a imaginii Republicii Moldova în țară Agenția de Investiții din Moldova; Cancelaria de Stat; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; IP Compania „TeleradioMoldova” iulie – decembrie
6. Concurs online pe platforma brandului de țară ”pomulvieții.md” Agenția de Investiții din Moldova; Biroul Relații cu Diaspora iulie – august
7. 30 la 30: evenimente/acțiuni dedicate aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Ministerul Educației, Culturii și Cercetării iulie – decembrie
8. Organizarea festivalului „Plai Natal” IP Compania „TeleradioMoldova” august
9. Campania „Noi suntem țara” IP Compania „TeleradioMoldova” august
10. Realizarea rubricii „30 de ani de independență în 30 de zile” IP Compania „TeleradioMoldova” august
11. Realizarea rubricii „Cântecele independenței” IP Compania „TeleradioMoldova” august
12. Documentarul radio Teatrul Național „Eugene Ionesco”, fondat în 1991 – 30 de ani de existență IP Compania „TeleradioMoldova” august
13. Inaugurarea în cadrul Muzeului Național de Istorie a Moldovei a expoziției „Simboluri identitare ale Republicii Moldova”: expoziție numismatică și filatelică, a monedelor comemorative emise de Banca Națională a Moldovei, care promovează momentele istorice cheie, elemente ale patrimoniului cultural și natural al țării Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Academia de Științe a Moldovei; Banca Națională a Moldovei; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Muzeul Național de Istorie a Moldovei august
14. Generația Independenței: spot de promovare a Republicii Moldova în străinătate Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Biroul relații cu diaspora; Compania IP Compania „TeleradioMoldova” august
15. Salonul artelor „30 de ani de la declararea independenței” și expoziția de artă plastică „Țara mea de dor” Primăria mun. Chișinău; Muzeul de Istorie a or. Chișinău august
16. Gala Premiului Național Cancelaria de Stat; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; IP Compania „TeleradioMoldova” 26 august
17. Confecționarea monedei comemorative dedicate aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova Banca Națională a Moldovei august
18. Emiterea seriei de mărci „30 de ani de la emiterea primelor mărci poștale ale Republicii Moldova” Ministerul Economiei și Infrastructurii; Poșta Moldovei august
19. Difuzarea documentarelor „Drumul Independenței” și „Destin și Rezistență” IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 27 august
20. Ședința festivă comună a Parlamentului, Guvernului și Asociației obștești „Parlamentul 90” Secretariatul Parlamentului; Guvernul 27 august
21. Depunerea de flori la Complexul Memorial „Maica îndurerată” Președinția; Parlamentul; Guvernul; Ministerul Apărării; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Organizațiile obștești ale veteranilor conflictului armat de pe Nistru 27 august
22. Depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt Președinția; Parlamentul; Guvernul; Ministerul Apărării; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 27 august
23. Parada Orchestrelor militare în Piața Marii Adunări Naționale Ministerul Apărării; Orchestra Prezidențială; Ministerul Afacerilor Interne; Orchestra-Model a Inspectoratului General de Carabinieri; Orchestra Inspectoratului General al Poliției de Frontieră 27 august
24. Organizarea și desfășurarea Paradei militare consacrate aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, cu participarea efectivului, tehnicii și orchestrelor militare (Piața Marii Adunări Naționale) Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne; conform decretului Comandantului Suprem 27 august
25. Manifestări festive dedicate sărbătoririi a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova (Piața Marii Adunări Naționale) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 27 august
26. Ceremonia oficială de înmânare a înaltelor distincții de stat Președinția august
27. Recepția oficială acordată de Președintele Republicii Moldova cu ocazia aniversării a 30- a de la proclamarea independenței Republicii Moldova (Palatul Republicii) Președinția 27 august
28. Elaborarea paginii web aniversare ,,Moldova30” Academia de Științe a Moldovei august
29. Organizarea și desfășurarea expoziției tehnicii militare și armamentului din dotarea Armatei Naționale (Piața Marii Adunări Naționale) Ministerul Apărării septembrie
30. Conferința internațională „30 de ani a politicii externe: realizări, provocări și perspective” Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene iulie - septembrie
31. Expoziția „Realizările diplomației Republicii Moldova în 30 de ani de independență” Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene iulie - septembrie
32. Deschiderea oficială a anului școlar și universitar cu o oră publică consacrată aniversării a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova „Lecția Independenței” Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 1 septembrie
33. Concursuri tematice organizate în instituțiile de învățământ general Ministerul Educației, Culturii și Cercetării septembrie – decembrie
34. Organizarea Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
septembrie
35. Zilele Europene ale Patrimoniului Ministerul Educației, Culturii și Cercetării septembrie
36. Centenarul Teatrului Național „Mihai Eminescu”, Reuniunea Teatrelor Naționale și realizarea unui film documentar Ministerul Educației, Culturii și Cercetării septembrie – octombrie
37. Târgul Național al Covorului „Covorul Dorului” Ministerul Educației, Culturii și Cercetării decembrie

 

Sursa:
Categorie: